שרותים נוספים

צילום פנורמי

4 חדרי טיפולים
מאובזרים

טיפולי שורש 
במיקרוסקופ

CT

צילום דיגיטלי
בכל חדרי הטיפול

צוות מומחים